Zbieranie danych i nadzór nad procesem produkcyjnym

Inne

Dla nowoczesnych i mocno zautomatyzowanych oraz skomputeryzowanych linii produkcyjnych bardzo ważne jest raportowanie i wizualizowanie bieżącego stanu produkcji oraz zbieranie danych w czasie rzeczywistym. Finalnymi systemami, które odpowiadają za zbieranie tychże danych i kontrolę nad parametrami procesów, są systemy SCADA (z ang. supervisory control and data acquisition). Ich głównym zadaniem jest zbieranie aktualnych pomiarów oraz ich wizualizowanie dla operatora, który może proces prowadzić ręcznie lub pozostawić go automatycznemu programowi. Alarmowanie o wszelkich zaburzeniach normy oraz archiwizowanie danych i ich wysyłanie do odpowiednich serwerów, stron www lub aplikacji i urządzeń zewnętrznych, to kluczowa funkcja komunikacyjna, jaką spełnia taki system SCADA.

Systemy SCADA – komunikacja online z centralą sterującą

Urządzeniem nadrzędnym w każdym systemie SCADA, takim swoistym terminalem nadzorującym całość procesów – jest zawsze terminal komputerowy podłączony do sieci lokalnej lub sieci internet. Te systemy SCADA, które podłączone są na stale do sieci internetowej, pozwalają oczywiście na komunikację z urządzeniami końcowymi, które znajdują się nawet w innym kraju. To sprawia, że np. firma produkująca różne podzespoły do finalnego produktu w zakładach produkcyjnych rozsianych po całym świecie – ma zawsze pełen wgląd w postęp prac, harmonogram wykonania poszczególnych etapów i może lepiej planować swoją logistykę, transport oraz stan magazynowy.

Dostęp do danych dla menadżerów i nie tylko

Nie tylko menadżerowie biznesowi i kierujący produkcją korzystają z możliwości, jakie stwarzają im systemy SCADA. Dla wielu przedsiębiorstw jak np. dostawcy usług internetowych czy dystrybutorzy prądu, wykorzystują je do zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa przesyłu danych i energii. Pozwalają one w czasie rzeczywistym odnotować np. skoki napięcia czy spadki mocy poszczególnych urządzeń lub układów, a dzięki temu możliwe jest zmniejszenie ryzyka większej awarii lub automatyczne powiadomienie pozostałych użytkowników systemu o przestoju albo wysłanie ostrzeżenia do odpowiednich jednostek. Inżynierowie i personel techniczny także na bieżąco korzystają z takich systemów, aby planować i przeprowadzać naprawy, bieżące konserwacje czy wymiany podzespołów i modernizację sieci.