Strona o linuxie

Społeczeństwo wokół linuxa

Kierownik

Nie trudno domyślić się, że każdy kierownik budowy ma jakieś konkretne zadania do wykonania. W końcu musi wykazać się odpowiednią pracą, aby móc w ogóle pełnić to stanowisko. Wystarczy przeanalizować rolę kierownika budowy, aby tym sposobem stwierdzić, że jego praca wcale nie jest tak łatwa jak może się wydawać.

Każdy kierownik budowy znajdując się na budowie, musi złożyć oświadczenie dotyczące przyjęcia obowiązków kierownika budowy. Dokument ten składa razem z zaświadczeniem o fakcie, iż przynależy do Izby Samorządu Zawodowego. Innym zadaniem kierownika są na przykład wpisy do dziennika budowy. To pracownik na tym stanowisku musi przejąć plac budowy, a także stosownie do okoliczności zabezpieczyć go.

Please give us your valuable comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>